VOKSEVÆRK OG NYE PROJEKTER

Vi slap ikke helt for COVID-19, men 2021 blev året, hvor vi igen kom ud i den virkelige verden og i langt mindre grad skulle bruge Teams og Zoom. Teams og Zoom er effektivt til undervisning og korte møder, og vi har haft mange gode af slagsen med jer i løbet af året. Men det er ude i den virkelige verden, at vi flytter holdninger og inspirerer – og selv bliver inspireret. Det er der, vi for alvor øger opmærksomheden på FSC og ansvarlig brug af verdens skove.

Heldigvis bød 2021 på mange muligheder for at være fysisk til stede.

Siden maj har vi næsten månedligt været aktive på messer og konferencer og genoptaget fysiske mødeaktiviteter. Og det har været møder med kvalitet. For uanset om det er digitalt eller face-to-face, mærker vi ligesom i 2020, at interessen for at flytte sig op ad bæredygtighedsstigen er tårnhøj.

Langt de fleste af de mennesker, vi mødes med, vil gerne engagere sig dybt i CSR, lave reelle forandringer internt og eksternt, og de vil gerne fortælle verden om, hvad de laver. Det er en fornøjelse at bidrage med vores del, og det giver os en enorm arbejdsglæde og travlhed.

2021 blev derfor også året, hvor FSC Danmark-sekretariatet havde vokseværk og gik fra seks til syv fuldtidsansatte. Det betyder et endnu mere aktivt FSC Danmark i 2022 og årene fremefter, og det vil I komme til at mærke.

Vi har opstartet nye projekter, blandt andet inden for mode- og byggebranchen, så vi sammen kan hæve barren for brug af bæredygtigt træ, papir og andre skovbaserede materialer.

Vi har også opnået midler til at arbejde fokuseret med økosystemtjenester. Det gør det muligt for os, sammen med en markant dansk NGO, at udvikle løsninger for alle jer, der gerne vil være med til at sikre biodiversitet, kulstoflagring og andre vigtige økosystemtjenester i skovene.

Vi har i 2021 haft stor efterspørgsel fra virksomheder, der gerne vil bidrage økonomisk til bevarelse af især dansk biodiversitet, og vi glæder os til bedre at kunne præsentere løsninger.

2021 var et godt og travlt år for FSC Danmark. Vi glæder os til 2022 og årene frem, hvor de mange bæredygtighedsambitioner fra virksomheder, politikere og organisationer skal omsættes til virkelighed, og vi er klar til at løfte vores del af arbejdet og hjælpe, hvor vi kan, med at omdanne ambitioner til handling.

Søren Dürr Grue                            Loa Dalgaard Worm
                  Direktør                             Direktør, Strategi & Udvikling