ÅRET 2018 I FSC DANMARK

Året hvor sustainability blev mainstream

“Vi har i 2018 set bæredygtighed rykke sig fra at være forankret i produktion og kvalitetsafdelinger til at blive fokuspunkt hos bestyrelser og direktørerne. Dette er et markant skifte, som især i årets sidste måneder tog fart.”

Direktør, Søren Dürr Grue

Velkommen til nye medlemmer

Velkommen til 15 nye medlemmer i 2018. Vi er nu 110 medlemmer.

I FSC Danmark er vi glade for den fortsatte opbakning til vores arbejde og mission om at udbrede bæredygtig skovdrift efter markedets mest ambitiøse og robuste standarder. 

Derfor er vi medlem

FSC Danmark hyldede ambitiøse medlemmer

På FSC Danmarks årsdag blev der uddelt 100%-diplomer til medlemmer, som er gået skridtet videre end certificering og certificerede produkter og har indført en offentlig politik eller målsætning om 100 % FSC på en eller flere produktgrupper.

Aktive på årets mange byggeri-messer

FSC Danmark deltog på hele fire messer for byggeri i Danmark og Norge i 2018 med stande og velbesøgte oplæg. 

 

 

Messe for offentlige
indkøbere

Vi deltog vanen tro i IKAs årskonference og messe for offentlige indkøbere, hvor vi snakkede dokumentation på grønne indkøb med de mange fremmødte.

Stor interesse for
FSC Danmarks kurser

FSC Danmarks faste kurser  tiltrak i år over 80 deltagere, hvoraf en stor del kom fra vores medlemsorganisationer. 

Paller, vinduer og møbler
får større værdi med FSC Recycled

Har FSC et mærke og en certificering til genbrug? Ja, det har vi. Og interessen for FSC Recycled voksede markant i 2018 grundet efterspørgslen på dokumenteret genbrug.

FSC blandt top 3!

Jakob Zeuthen og Lars Ludvigsen udkom i 2019 med bogen ”Mærk din forretning”, hvor de foretog en uvildigt analysere af 51 miljømærker.  

FSC indtager en flot tredjeplads – især på grund af vores høje markedsværdi og troværdighed. 

FSC Danmark i tal

0
Certificerede virksomheder/sites fordelt på 304 certifikater
0
Hektra er FSC-certificeret. (Heraf 87.000 i lysåbne arealer)
0 %
af det danske skovareal er FSC-certificeret
0
FSC-certificerede danske skovejendomme

(tal fra marts 2019) 

FSC i danske medier 2018

0
følgere
0
likes
0
Instagram
0 %
Twitter

(tal fra marts 2019) 

Sådan brugte vi pengene

Indtægter

0 %
Medlemskontingenter
0 %
Projektindtægter
0 %
FSC International tilskud
0 %
Kontingentforskydninger
0 %
Trademark Licens
0 %
Konsulentarbejde
0 %
Tipsmidler
0 %
Trademark Licensforskydninger

Udgifter

0 %
Personale-omkostninger
0 %
Projektudførelse
0 %
Administration
0 %
Lokaleomkostninger
0 %
Rejse-, transport- og salgsudgifter
0 %
Salgsomkostninger

FSC Danmark havde i 2018 ialt indtægter for 5,424,306 kr og udgifter for 5,253,731 kr.
Årets resultat var 170,575 kr, hvorved egenkapitalen for foreningen ved udgangen af 2018 var -163,419 kr.​

FSC Danmark – sekretariat

FSC Danmark – bestyrelse

Peter K. Kristensen
Bestyrelsesformand, Ørsted
(økonomisk kammer)
Mona Gøtske Kebony Danmark A/S (økonomisk kammer)
Trine Skov Madsen Verdens Skove  (miljøkammer)
Henrik Wejdling
Dansk Ornitologisk Forening (miljøkammer)
Marie Sigvardt
Red Orangutangen
(miljøkammer)
Jakob Lamm Zeuthen
Dansk Erhverv
(økonomisk kammer)
Jakob Bressendorf
Horn Bordplader A/S
(økonomisk kammer)
Kristian Fribo
STARK 
(økonomisk kammer)
Nora Skjernaa Hansen
Danmarks Naturfredningsforening
(miljøkammer)

Medlemmer