FSC Danmark hyldede ambitiøse medlemmer til årsdag

På FSC Danmarks årsdag blev der uddelt 100%-diplomer til medlemmer, som er gået skridtet videre end certificering og certificerede produkter og har indført en offentlig politik eller målsætning om 100 % FSC på en eller flere produktgrupper. FSC Danmark vil fremadrettet uddele 100%-diplomer til andre medlemmer, som melder 100%-politikker ud, i forbindelse med organisationens årsdage. 

Følgende medlemmer blev hædret i 2018:  

 • Wood-ways.com
 • Troldtekt
 • Skagerak
 • Scancom
 • Idealcombi
 • VeluxDanmark 
 • Superwood
 • JYSK Nordic
 • Horn Bordplader
 • Kvik
 • Søstrene Grenes Import
 • LEGO system
 • Pressens Fællesindkøb
 • Optimera (Saint-Gobain Distribution Denmark)
 • Stark
 • Coop
 • Kvist Industries

Aktive i byggeriet

FSC Danmark havde en stand på BYGGERI’18 i Fredericia, hvor mere end 26.000 professionelle fagfolk fra hele byggebranchen deltog over fire dage. Bag messen står brancheforeningen Danske Byggecentre, som også er medlem af FSC Danmark. I løbet af messen havde FSC Danmark god dialog med byggeriets udførende og andre vigtige aktører i byggeriet. 

Vi var også repræsenteret med en stand på Building Green 2018 i Aarhus, hvor de besøgende primært var arkitekter, rådgivere og bygherrer. Begge messer understregede, at der er et bredt kendskab til FSC, og mange udstillerne kommunikerer aktivt deres FSC-certificerede byggematerialer. 

Messe for offentlige
indkøbere

Vi deltog vanen tro i IKAs årskonference og messe for offentlige indkøbere. IKA er en forening af offentlige indkøbere, som FSC Danmark samarbejder med for at sikre, at de offentlige indkøbere har adgang til viden og værktøjer om bæredygtigt træ og papir. Fra messens Dialogtorv uddelte FSC Danmark informationsmaterialer og havde en masse gode snakke med repræsentanter fra landets offentlige organisationer. 

Stor interesse for
FSC Danmarks kurser

FSC Danmarks faste kurser tiltrak i år over 80 deltagere, hvoraf en stor del kom fra vores medlemsorganisationer. Kurserne er såkaldte ”minikurser”, som giver henholdsvis indkøbere / kvalitetsmedarbejdere, certificeringsansvarlige og markedsføringsansvarlige en grundig introduktion til FSC og FSC-systemet samt et emne, som er særlig relevant for deltagerne. Kurserne er gratis for FSC Danmarks medlemmer.

Paller, vinduer og møbler får større værdi med FSC Recycled

FSC Recycled dokumenterer genbrug og letter presset på skovene 

”FSC Recycled blev introduceret i FSC-systemet for år tilbage for at anerkende den vigtige rolle som genbrugspapir og – træ spiller i beskyttelsen af verdens skove. Modsat generelle anprisninger om ”genbrug”, som ikke er underlagt kontrol, giver FSC Recycled en sikkerhed for, at træet eller papiret i et produkt er blevet verificeret som værende reelt genbrug”, siger Morten Brodde, rådgiver i FSC Danmark. 

At genbruge papir- og træprodukter er ikke kun den bedste måde at få så meget som muligt ud af træet på (ved at forlænge træfibrenes livscyklus), men det hjælper også med at mindske mængden af restprodukter, der lander på lossepladsen. Brugen af FSC Recycled papir og træ kan hjælpe med at lette presset på efterspørgslen af nye produkter, og derved være med til at sikre ansvarlig brug af verdens skovressourcer. 

Har FSC et mærke og en certificering til genbrug? Ja, det har vi. Og interessen for FSC Recycled voksede markant i 2018 grundet efterspørgslen på dokumenteret genbrug. 

Genbrug er mest kendt fra den grafiske branche, men er nu også på agendaen i træbranchen. FSC-certificeret genbrug er en effektiv måde at dokumentere genbrug på, og det har flere virksomheder fået øjnene op for. 

Ethvert nedrivning-, renoverings- eller ombygningsprojekt genererer typisk større eller mindre mængder byggeaffald – blandt andet træ – hvad enten det er huse, kontordomiciler eller havne. Hertil kommer også træemballage som fx paller og kasser. Træet herfra kan genanvendes og få nyt liv og ny værdi i nye produkter. Med øgede krav til dokumentation og genbrug er efterspørgslen på FSC Recycled-certificering steget de seneste år.

Tredjepartsverificering og internationalt kendskab giver merværdi 

”Vi kan se, at virksomheder, der bliver FSC-certificeret til at sælge FSC Recycled-produkter, oplever at dokumentationen og tredjeparts kontrollen giver en merværdi for både dem selv og deres kunder. Samtidig får de adgang til et internationalt mærke til bæredygtigt træ og papir, som kan bruges i deres kommunikation og markedsføring”, forklarer Morten Brodde. 

Logistikvirksomheden og medlem af FSC Danmark Thortrans Randers A/S er en af de virksomheder, der er blevet certificeret til FSC Recycled. De har som ambition at aflive engangspallen med deres FSC Recycled-certificering. Virksomheden afhenter træpaller og defekte paller fra deres kunder, som bliver knust og genanvendt til nye træprodukter, som træflis, brænde og briketter. FSC-mærket har givet Thortrans’ træprodukter det ”grønne kvalitetsstempel”, som de har manglet i forhold til at kunne fortælle omverdenen, hvor gode deres produkter faktisk er.  

Den danske virksomhed THORS-DESIGN producerer møbler, der alle er mærkede som FSC Recycled. De fremstiller deres møbler af genbrugstræ i den afrikanske træart Azobé, som de finder i danske færgelejer. Efter mere end 60 år i vandet er træet blevet smukt patineret og stadigvæk i stand til at blive genanvendt til blandt andet borde, TV-konsoller og siddearrangementer. FSC-certificeringen har gjort det lettere for THORS-DESIGN at komme igennem med deres budskab, samtidig med at det er et vigtigt værktøj, når de udvider deres marked til andre lande.  

VELUX Group har lavet et FSC Recycled-projekt i Holland med vinduer lavet af træ fra gamle nedrevne bygninger. Træet har en længere levetid, når det første bruges i 60-100 år i en bygning og derefter brugt yderligere 30-40 år som et tagvindue. Der er ingen forskel i kvaliteten, ydeevnen eller holdbarheden i FSC Recycled-vinduerne sammenlignet med VELUX’ normale tagvinduer.  

Find mere information om FSC Recycled her

%d bloggers like this: