Play Video

Together We Are FSC

FSC Danmark stod bag initiativet til det, der nu er blevet en stor global platform om FSC’s arbejde og FN’s verdensmål. På platformen kan man gå på opdagelse i et helt univers af film, historier og billeder fra FSC-skove verden rundt. Sammen med historierne vises, hvordan FSC tapper ind i FN’s verdensmål og der sættes fokus på FSC som en global bevægelse, hvor alle fra skovejer til forbruger spiller en central rolle, når det gælder klodens fremtid.

Platformen kan bruges af organisationer og virksomheder, der gerne vil forstå, hvilken forskel de gør når de vælger FSC og er oplagt som supplement i CSR-arbejdet. Målet er desuden at vise, at FSC ikke kun er relevant i den ene skov, man køber træ fra, men at man ved at vælge FSC støtter arbejdet kloden rundt.

På platformen kan alle med et FSC-certifikat eller varemærkelicens desuden downloade en lang række elementer klar til print eller digitale materialer lige til at sætte ind på hjemmesiden eller sociale medier. Tanken er, at de bruges til at kommunikere organisationens CSR-arbejde igennem FSC. Vi håber, at rigtig mange vil benytte lejligheden til at sætte fokus på deres FSC-indsats.

FSC Danmark vil i løbet af 2019 udrulle kampagnen i Danmark og støtte organisationer og virksomheder i brug af materialerne. Alle materialer til Download findes på dansk.

Gå på opdagelse på platformen her 

Hent online materialer her 

Aarhus Kommune og FSC Danmark vil øge kendskabet til certificeret træ​ og papir

Aarhus Kommune og FSC Danmark dannede i 2018 et partnerskab, der skal øge kendskabet til certificerede træprodukter og klæde leverandører på til at leve op til kommunens krav om bæredygtigt træ og papir. Med partnerskabet ønsker FSC Danmark at inspirere andre offentlige organisationer til at styrke implementeringen af deres grønne indkøbspolitikker.

Indkøb & Udbud i Borgmesterens Afdeling i Aarhus Kommune og FSC Danmark har slået pjalterne sammen for at udbrede kendskabet til certificeret, bæredygtigt træ og papir hos en bred gruppe af nuværende og kommende leverandører. Et af nøglepunkterne i samarbejdet mellem Aarhus Kommune og FSC Danmark er at sikre ordentlig dokumentation for, at produkter af træ, der købes og anvendes i Aarhus Kommune, kommer fra bæredygtige skove, genbrug eller andre ansvarlige kilder.

“Det er helt afgørende, at kommuner, regioner og andre offentlige organisationer følger op på de krav, de stiller, og kontrollerer dokumentationen fra leverandørerne. Ellers risikerer de, at de ambitiøse krav ikke får den ønskede effekt på udbredelsen af bæredygtigt skovbrug, fordi man ikke reelt ved, om produkterne har en bæredygtig oprindelse. Aarhus Kommune er first mover på det her område, og vi håber, de kan inspirere mange andre til at gå samme vej”, siger Morten Brodde, Rådgiver og Relation Manager i FSC Danmark. 

Proaktiv dialog og videndeling med leverandører er afgørende

I løbet af partnerskabets første halve år har Aarhus Kommune søsat en række initiativer for at øge den interne og eksterne viden om certificerede produkter med hjælp fra FSC Danmark. Der har været informationsmøder for møbelvirksomheder og håndværkere, og kommunen har udgivet et informationsmateriale. I informationsmaterialet ”Leverandørinformation: Aarhus Kommune vil sikre brugen af bæredygtigt træ og papir” fortæller Aarhus Kommune om sine krav til dokumenterbart bæredygtigt træ og papir, og hvordan leverandører kan leve op til dem.

Samarbejdet mellem Aarhus Kommune og FSC Danmark handler nemlig ikke kun om kontrol og opfølgning på krav, men også udbredelse af viden:

”Det er vigtigt for os, at vores leverandører har den nødvendige viden, og at vi får feedback på de krav, vi stiller. Derfor er det et naturligt skridt at invitere dem til informationsmøde og dialog i plenum”, siger Tommy Nielsen, Indkøbs og udbudskonsulent i Aarhus Kommune om kommunens informationsmøder.

FSC Danmark kan hjælpe offentlige organisationer med god implementering
FSC Danmark tilbyder kommuner, regioner og andre offentlige organisationer hjælp til at sikre god implementering af deres indkøbspolitikker. Samarbejdet med Aarhus Kommune kickstarter forhåbentlig en række andre gode samarbejder med landets offentlige indkøbere:

”Med partnerskaber med Aarhus Kommune har vi vist, at det her område er vigtigt, og at det kan lade sig gøre at styrke implementeringen med en mindre investering. Vi står klar til at hjælpe andre, som har behov for at få kigget deres processer igennem og brug for opkvalificering”, siger Søren Dürr Grue, Direktør i FSC Danmark.

Play Video

Fælles nordisk forbrugerkampagne

FSC Danmark udviklede i 2018 kampagnen ”Verden ændrer sig, når du handler”, i samarbejde med de nordiske kontorer i Sverige, Finland og Norge. MSC-mærket deltog også med deres egen film og budskab om at vælge bæredygtige fiskeprodukter. Kampagnen blev desuden bakket op af Krav-mærket i sverige og Fair Trade-mærket i Danmark.

Kampagnen satte fokus på bæredygtighed, etisk handel og ansvarlig forbrugeradfærd på en sjov og uhøjtidelig måde, henvendt sig til en ung nordisk målgruppe. Kampagnen bestod af en række film suppleret af en kampagneside.

Kampagnen nåede 630.000 forbrugere, hvor af 190.000 engagerede sig ved at dele, like eller kommentere kampagnen.

Find kampagnesiden her: verdenændrersig.dk

Kampagnen var finansieret af Postkodstiftelsen i Sverige.

FSC DESIGN AWARD 2018​

FSC Design Award er en designkonkurrence, der udfordrer danske design- og arkitektstuderende til at tænke i nye baner og forene bæredygtighed med godt design i træ. 

Konkurrencen og prisuddelingen blev afholdt d. 13.- 14. november 2018 i Aller Huset, hvor interiørmagasinet Mad & Bolig var vært. I år havde konkurrencen fokus på FN’s Bæredygtighedsmål og de studerende skulle tænke et eller flere af disse ind i deres træ-design. 51 design- og arkitektstuderende fra hele landet deltog og blev bedømt af et professionelt dommerpanel.

Vinderne og præmierne

Vinderen af FSC Design Award 2018 blev Emma Bukhave Vidarsson og Anna Ohmsen fra Kunstakademiets Arkitektskole (KADK) med deres lampedesign, Frames. Præmien er et uniktsamarbejde med en af Danmarks dygtigste møbelproducenter, Kvist Industries. Sammen indgår de et spændende sparringsforløb omkring udviklingen af Frames. Som en del af forløbet rejser Emma og Anna til Kvist Industries fabrik i Letland, hvor de sammen vil arbejde på at udvikle prototypen frem imod et salgsklart FSC-certificeret produkt. På turen får Emma og Anna også mulighed for at opleve en FSC-skov på nært hold og gå på opdagelse i landets fantastiske vilde natur.

De to unge designtalenter vandt desuden Mad & Boligs Designpris. Ud over æren får de et interview i magasinet samt et FSC-certificeret møbel, Radius, fra FDB. Det er første gang, at det samme design vinder både FSC Design Award og Mad&Boligs Designpris.

Mad & Boligs ærespris, som uddeles til virksomheder, der har udmærket sig med en bæredygtig profil gik i år til Skagerak.

Verdens Skove uddelte deres Tapir-pris til det bedste bud på en bæredygtig løsning. Den gik til skamlen Gro, som var en taburet lavet af et nyt materiale baseret på svampesporer og savsmuld

Og læs mere om vinderdesignet samt top 10 og ekstrapriserne her

Dommerpanelet ved FSC Design Award 2018
 • Gitte Willemoe Matzen, chef for FDB Møbler hos Coop Danmark A/S.
 • Søren Kvist, produktions- og udviklingschef hos Kvist Industries.
 • Jonas Engberg, Sustainability Manager hos IKEA.
 • Mads Arlien-Søborg, partner i trend- og designbureauet We Made It.
 • Maja Bøgh Vindbjerg, finalist ved FSC Design Award 2014 og stifter af interiørbrandet NUR.
 • Rune Schween, Head of Design for ScanCom International.

Årets konferencier var tv-vært Sofie Østergaard, som blandt andet er kendt som vært på DR-kanalerne.

FSC UGEN 2018​

FSC Ugen er en forbrugerrettet kampagne, hvor vi sammen med NGO’er, virksomheder og organisationer sætter fokus på bæredygtig brug af verden skove. FSC Ugen ligger altid i ugen inden påske.

I FSC Ugen 2018, deltog 25 NGO’er, virksomheder og organisationer og de satte hver især fokus på, hvorfor FSC er vigtigt for netop deres arbejde. Det gjorde de igennem opslag på sociale medier, i artikler, på deres hjemmesider mm. Desuden deltog Den Danske Presses Fællesindkøb med flere af de danske dagblade og aviser, som hver især donerede annonceplads til formålet.

Læs mere om FSC Ugen og se, hvem der er med igen i år her

FSC er blandt de bedste!

En ny bog om mærker konkluderer, at FSC er blandt de tre bedste ud af 51 miljømærker. 

Jakob Zeuthen og Lars Ludvigsen udkom i 2019 med bogen ”Mærk din forretning”, hvor de foretog en uvildigt analysere af 51 miljømærker.  

FSC indtager en flot tredjeplads – især på grund af vores høje markedsværdi og troværdighed. 

Bogen er en håndbog i strategisk brug af mærker og introducerer et værktøj, der gør det let at vurdere og sammenligne mærkningsordninger. Bogen sætter især fokus på, hvordan virksomheder kan anvende de uafhængige og tredjepartscertificerede mærker til at skabe troværdig markedsføring af deres produkter, services og virksomheder, der igennem deres arbejde, forsøger at forbedre miljøet, det enkelte menneskes sundhed samt de økonomiske og sociale forhold. 
 
”Vi er tæske stolte af at være blandt de bedste på markedet. Troværdighed og markedsværdi er områder, som FSC løbende arbejder med, og det er blandt andet også grunden til, at vi har så bred en opbakning fra NGO’erne”, udtaler Loa Dalgaard Worm, Sekretariatsleder hos FSC Danmark.  

Læs mere om bogen og analysen af FSC

FSC DANMARK HAR LANCERET NY DANSK FSC-SKOVSTANDARD​

Efter en lang proces lancerede FSC Danmark en ny, opdateret og forbedret standard for certificering af danske skovejendomme. Du kan downloade standarden på dansk her og nederst på denne side. Den officielle standard på engelsk er blevet offentliggjort på FSC’s internationale hjemmeside

FSC-certificerede skove havde efter ikrafttrædelsen 12 måneder til at indfase den reviderede standard, hvilket blev indtil d. 23. september 2019.

Certificering bliver nemmere
for mindre skovejendomme

Internationalt har FSC haft fokus på at sikre, at certificeringskravene tager mere højde for skovejendommens størrelse, driftens intensitet og risikoen forbundet med driftsaktiviteter for derved at gøre FSC-certificering mere tilgængelig for mindre skovejendomme.

“Med den nye standard i hånden glæder vi os til at se på mulighederne for FSC-certificering sammen med de danske skovejere. Der åbner sig i disse år mange nye muligheder i FSC-systemet, særligt for små skove, som gør det lettere og billigere at opnå FSC-certificering. Vi vil rigtig gerne hjælpe med at se på disse muligheder også gennem de danske gruppecertificeringer,” sagde Sofie Tind Nielsen, FSC Danmarks tekniske rådgiver, og fortsatte:

”Det har været en lang proces, og vi ser frem til, endeligt at få den nye standard ud og virke i de danske skove.”

Hvad blev ændret i den nye
FSC-skovstandard?

Standarden blev baseret på FSC’s internationale principper og kriterier, og med udgangspunkt i FSC’s internationale generiske indikatorer havde arbejdsgruppen, der havde udarbejdet standarden, haft fokus på at gøre standardens krav mere praksisorienterede. Resultatet var, at antallet af indikatorer (kravene til skovdriften) var betydeligt reduceret i forhold til den tidligere standard, og at kravene var formuleret på en mere klar og forståelig måde.

Ændringer i den nye FSC-skovstandard
er blandt andet, at:
 • naturpleje, herunder græsning, nu er tilladt på arealer udlagt som urørt.
 • brug af bioaske tillades under særlig forhold (se indikator 10.6.1).
 • der henvises til miljøstyrelsens nøgle til kortlægning af naturmæssigt særlig værdifuld skov som udpegningsgrundlag for visse arealer med høje bevaringsværdier (9.1.1).
 • der er fleksibilitet på minimumprocentdel for skove med høj andel af hjemmehørende arter (10.2.1).
 • beskyttelseszoner omkring redetræer er afklaret (6.4.4).
 • der er klarhed over, hvad entreprenøren/skovarbejderen skal oplyses om ved skovningsaktiviteter (6.2.1 og 6.3.3).
”Småskovsstandard” giver overblik
for små skovejendomme

Med den nye skovstandard havde arbejdsgruppen desuden foretaget en risikovurdering af alle kravene med det resultat, at godt en tredjedel af indikatorerne (markeret med ’L’ for ’large’) kunne udelades ved audit af små skovejendomme (≤250 ha). De krav, der blev stillet til ”småskove”, var trukket ud i et separat vejledende dokument ’Småskovstandarden’, som blev opsat i et enklere format på få sider. Du kan downloade dette dokument her og nederst på siden.

STOR tak til alle som bidrog

Hos FSC Danmark gav vi en stor tak til alle, som gennem revisionen bidrog og kommenterede på udkast, herunder særligt arbejdsgruppens medlemmer, for deres store arbejde med revisionen af standarden gennem hele processen. Også tak til skovejere, skovfogeder og biologer, skov-, kultur- og friluftsorganisationer samt andre eksperter, som bidrog til at sikre, at standarden var relevant og opdateret. Der lød også et stort tak til de danske certificeringsorganer Orbicon og NEPCon for deres vigtige input til ”auditerbarheden” af standarden.

Er du interesseret i den bagvedliggende revisionsproces, så se mere her.

Er du interesseret i at vide mere om FSC-skovcertificering, så se her.

NYT UNDERVISNINGSMATERIALE OM BÆREDYGTIGT TRÆ I HÅNDVÆRKSFAGENE​

Med støtte fra Stark Fonden udgav FSC Danmark i 2018 et undervisningsmateriale, der især henvender sig til tømrer- og bygningskonstruktøruddannelser.
Bæredygtighed er for alvor kommet på dagsordenen i byggebranchen, og samtidig er interessen for at bruge mere træ i byggeriet steget markant de seneste år. Derfor har det aldrig været vigtigere at lære noget om, hvordan man sikrer sig, at man bygger med bæredygtigt træ, og hvordan man skelner imellem de forskellige påstande om bæredygtighed, man som studerende og professionel kan støde på. FSC Danmark har udarbejdet et undervisningsmateriale med cases og arbejdsopgaver, der primært henvender sig til landets tømrer- og bygningskonstruktøruddannelser. Materialet kan dog også bruges på andre uddannelser, som har træ og handel med træprodukter på skemaet.

“Det er vigtigt at få byggebranchen med på vognen, hvis vi skal gøre en forskel for verdens skove. Heldigvis oplever vi, at de unge er meget interesserede i at lære mere om både FSC og bæredygtigt byggeri”, siger Kristian Jørgensen, Rådgiver og Projektkoordinator hos FSC Danmark, og tilføjer, at undervisningsmaterialet er udarbejdet i tæt dialog med undervisere på landets erhvervsfaglige uddannelser.

Fokus på bæredygtighed i praksis

Uddannelsesmaterialet skal gerne give de studerende et større indblik i, hvordan de igennem deres erhverv og fag kan arbejde med FSC og bæredygtigt træ. Samtidig får de en større viden om, hvorfor skovene er vigtige for klodens fremtid. Der er lagt vægt på konkrete cases og praktiske eksempler.

”Vi har forsøgt at bringe virkeligheden ind, og har i den forbindelse inddraget cases, der både illustrerer en tendens til øget krav om bæredygtighed og dokumentation. Med udgangspunkt i en række virksomheders daglige arbejde forsøger vi at illustrere, hvordan man i praksis forholder sig til bæredygtigt træ på værkstedet, på lageret og i administrationen”, siger Søren Dürr Grue, Direktør i FSC Danmark.

Hent undervisningsmaterialer her.

Træ er afgørende for klima og biodiversitet
Medlemsportræt af Danmmarks Naturfredningsforening

I Danmarks Naturfredningsforening er vi rigtigt glade for skovene. De kan nemlig rigtigt meget.

De er afgørende for biodiversiteten, fordi de er hjem for rigtigt mange arter. Men hvis rødlig perlemorsommerfugl, skovmår og tornskade fortsat skal kunne leve i skovene skal vi lade meget mere af den stå urørt. Træproduktionen er en af biodiversitetens akilleshæle og urørt skov er kernen i den langsigtede indsats for at bevare majoriteten af de truede arter.

Over 40 procent af de arter, der er truede af udryddelse, lever kun i skov, mens yderligere 20 procent af dem, er tilknyttet skovene. Alligevel er kun knap to procent af skovene i Danmark i dag formelt beskyttet som urørt skov – altså skov, der ikke bruges til tømmer- og flisproduktion. Yderligere knap 2 procent urørt skov er besluttet og ved at blive indfaset. Forskning har påpeget at det kræver mindst 13 procent urørt skov at give en minimal chance for at redde Danmarks truede arter fra udryddelse. Derfor arbejder vi i foreningen på, at 20 procent af landets skovareal skal ligge urørt i 2030 og der skal sikres mindst 20 store, dynamiske skovlandskaber på over 1000 hektar.

Vi har – og for første gang sammen med miljøministeren – netop udpeget et af Danmarks store flotte og livgivende Evighedstræer og samme uge gik vi sammen med de private skovejere ud med en fælles opfordring: Regeringen skal kortlægge og dokumentere de betydelige naturværdier, der frivilligt er opbygget og bevaret i private skove. Vi beder desuden også om, at kortlægningen skal medføre en øget politiske prioritering af midler til urørt skov og andre biodiversitetsindsatser i de private skove.

FSC’s skovstandard stiller krav om både en vis andel urørt skov, gamle træer og mange andre naturhensyn, hvilket er helt nødvendigt for at kunne kalde træ for et bæredygtigt råstof.

Både gamle såvel som nye skove beskytter generelt vores drikkevand mod sprøjtegifte og giver gode muligheder for friluftsliv – igen bedst reguleret og kontrolleret i certificerede skove. Det er jo tiltrængt. Men skovene er også helt afgørende for klimaet, og endnu engang gælder det både de gamle og de nye skove.

Lige om lidt går vi sammen med TV2 i luften med et stort indsamlingsshow, hvor vi beder danskerne om at hjælpe os med at plante træer. Masser af træer. Målet er en million træer af forskellige arter. De nye skove plantes på landbrugsjorder og bliver tinglyst som fredskove, så arealet for al tid fremover skal bruges til skov-formål.

Dele af disse skove vil blive udlagt som urørt skov med naturlig tilgroning samt give plads til lysninger og vådområder. Og i øvrigt forvaltes de efter et princip, som hedder naturnær skovdrift, hvor der hele tiden er skov på arealet, selv om der også løbende tages træer ud for at give plads til de resterende træer og for at levere træprodukter til samfundet.

De træprodukter skal naturligvis bære FSC-mærket, fordi certificering er den bedste garant for naturhensyn i skovdriften, og vi ser gerne, at langt flere produkter og byggerier laves i træ. Vi opfordrer altid til at købe FSC-certificeret træ og at borgerne spørger efter FSC-certificerede træ- og papirvarer både i butikkerne og på arbejdspladsen.

Så skove med certificeret træ og masser af liv – det er noget vi i DN kan li’.

FAKTA:

Danmarks Naturfredningsforening er Danmarks største grønne organisation med 130.000 medlemmer og over 1.500 frivillige. Derudover er vi den eneste forening i Danmark, der kan rejse fredningssager og sikre Danmarks natur for fremtiden. Vi har allerede sat spor i landskabet – i dag er ca. 5 procent af Danmarks areal nemlig fredet.

Udover at være Danmarks største grønne NGO, er vi også en af de ældre. Danmarks Naturfredningsforening blev dannet i 1911 med det todelte formål at beskytte naturen og at sikre befolkningen adgang til naturen herunder de frie kyster, som stadig den dag i dag er et vigtigt kendetegn for Danmark. Vi står bl.a. bag fredningen af Skagen Gren.

%d bloggers like this: