Vokseværk og
nye projekter

“2021 blev året, hvor vi igen kom ud i den virkelige verden. Vi fik vokseværk og dermed sat gang i nye, spændende projekter. Nu ser vi tilbage på et år, hvor interessen for at skabe forandringer kun er vokset, og hvor vi sammen har flyttet holdninger og inspireret hinanden på tværs.”

Direktør, Søren Dürr Grue

Velkommen til nye medlemmer

Velkommen til 14 nye medlemmer i 2021. Vi er nu 141 medlemmer.

I FSC Danmark er vi glade for den fortsatte opbakning til vores arbejde og mission om at udbrede bæredygtig skovdrift efter markedets mest ambitiøse og robuste standarder.

Derfor er vi medlem

Mere FSC-certificeret skov i Brasilien

En samlet gruppe af træimportører, der importerer storemængder træ fra Brasilien til det europæiske marked, underskrev i juni 2021 et åbent brev, hvor de opfordrede til, at flere koncessioner bliver FSC-certificeret i Brasilien. Læs brevet her.

Fokus på modeindustrien

FSC startede i 2021 et nyt projekt, der på tre år skal sætte ekstra fokus på mode- og tekstilbranchen, når det nye projekt Fashion x FSC rulles ud. Det globale projekt skal sikre, at modeindustrien i stigende grad stiller krav til bæredygtig oprindelse af den viskose og naturgummi, de bruger.

Nyt inspirations- og undervisningsmateriale

Træ er stadig et af de mest miljøvenlige materialer vi har – så længe man vælger træ, som har en ansvarlig oprindelse. I 2021 fik vi mulighed for at samle vores viden i et inspirations- og undervisningsmateriale til alle, der vil har lyst til at blive klogere.

FØRST I NORDEN MED
FSC-CERTIFIKAT

Arkitekt og byggefirmaet KFS Boligbyg blev i 2021 FSC-projektcertificeret som den første virksomhed af sin slags i Norden. Fremover vil virksomhedens kunder få dokumentation for de FSC-certificerede byggematerialer, der anvendes i opførelsen af husene.

NYT FSC-PROJEKT I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR

FSC Danmark skal frem mod 2026 arbejde på at øge mængden af træ fra bæredygtigt forvaltede skove i det almene boligbyggeri i både Danmark og Holland. I samarbejde med en række aktører i den almene boligsektor, beboerne, samt interessenter fra byggebranchen skal projektet skabe en ny agenda for, hvordan fremtidens almene boliger kan bygges i træ.

NYE ILO-KRAV I COC-KÆDEN

I 2021 introducerede FSC krav til alle certificerede virksomheder om overholdelse af kerne-ILO-konventioner vedr. arbejdstagerrettigheder. FSC Danmark har lanceret en række vejledningsmaterialer og webinarer, som skal hjælpe de FSC-certificerede virksomheder med at leve op til de nye krav.

Gruppecertificering blandt danske skovejendomme

Interessen for gruppecertificeringer skyder i vejret i takt med efterspørgslen på dokumenteret bæredygtigt træ.
Haderup Skovservice blev i 2021 gruppeleder for et nyt FSC-skovcertifikat, og mindre danske skovbrug har derfor mulighed for at blive certificeret gennem en af de nu tre gruppecertifikater. 

FSC Danmark i tal

0
certificerede virksomheder/sites fordelt på 361 certifikater.
0
hektar er FSC-certificeret (heraf 87.000 i lysåbne arealer).
0 %
af det danske skovareal er FSC-certificeret.
0
FSC-certificerede danske skovejendomme.

(Tal fra februar 2021) 

FSC i danske medier 2021

0
Omtaler i aviser og blade
0
Følgere på Facebook
0
Følgere på Instagram
0
Følgere på LinkedIn
0
Følgere på Twitter

(Tal pr. 31. december 2021) 

Sådan brugte vi pengene

Indtægter

0 %
Medlemskontingenter
0 %
Projektindtægter​
0 %
Konsulentarbejde
0 %
FSC International tilskud
0 %
Trademark Licens
0 %
Tipsmidler

Udgifter

0 %
Personaleomkostninger
0 %
Projektudførelse
0 %
Administration
0 %
Lokaleomkostninger
0 %
Rejse-, transport- og salgsudgifter
0 %
Finansering, afskrivning mv.

FSC Danmark havde i 2021 i alt indtægter for 5.916.517 kr. og udgifter for 5.709.829 kr. Årets resultat var 206.668 kr., hvorved egenkapitalen for foreningen ved udgangen af 2021 var 621.857 kr.

FSC Danmark – sekretariat

FSC Danmark – bestyrelse

Peter K. Kristensen
Bestyrelsesformand, Ørsted
(økonomisk kammer)
Marie Sigvardt
Red Orangutangen
(miljøkammer)
Jakob Lamm Zeuthen
Dansk Erhverv
(økonomisk kammer)
Jakob Bressendorf
Horn Bordplader A/S
(økonomisk kammer)
Kristian Fribo
STARK 
(økonomisk kammer)
Søren Hinge-Christensen
Træ- og Møbelindustrien, Dansk Industri
(økonomisk kammer)

Medlemmer